اسپانسر شیپ خانواده

بر اساس قوانین مهاجرت کانادا ، شهروند (سیتیزن) کانادایی و یا  دارنده اقامت دائم کانادا میتواند برای بستگان نزدیک خود بمنظور اسپانسرشیپ و کسب اقامت دائم برای آنها اقدام نماید.
نکته: اسپانسرشیپ خانواده با ارسال دعوت نامه و ویزای توریستی برای خویشاوندان تفاوت دارد.
 

بستگان نزدیک اسپانسر به شرح زیر میباشد :

 • همسر یا شریک زندگی (دوست دختر و یا پسر شامل نمی باشد)
 • فرزندان وابسته به اسپانسر (یعنی فرزندان زیر 22 سالی که ازدواج نکرده اند یا فرزندان 22 سال به بالایی که از نظر
 • مالی به اسپانسر وابسته هستند)
 • فرزند خوانده
 • پدر یا مادر
 • پدربزرگ یا مادربزرگ
 • برادر یا خواهر اسپانسر به شرط آنکه زیر 18 سال باشند و والدین در قید حیات نباشند.
 • برادر زاده و خواهرزاده اسپانسر به شرط آنکه زیر 18 سال باشند و والدین در قید حیات نباشند.
 • نوه اسپانسر در صورتی که پدر و مادرش در قید حیات نباشند.
 • یکی از اقوام اسپانسر بجز موارد بالا به شرط آنکه اسپانسر هیچیک از موارد مذکور را در داخل یا خارج کانادا نداشته باشد.

 

 

شرایط لازم بمنظور اسپانسر شدن : 

 • مقیم دائم یا شهروند کانادا باشد.
 • حداقل 18 سال سن داشته باشد.
 • حداقل درآمد لازم را داشته باشد.
 • بابت اسپانسرشیپ های قبلی خود به دولت کانادا بدهکار نباشد.

پروسه پرونده :
این مسیر در دو مرحله انجام میگیرد :

 • اخذ تاییدیه برای اسپانسر
 • ارسال مدارک خویشاوندان پس از گذراندن مرحله اول