همکاری با ما

دفتر حقوقي نوبل مفتخر به جذب نمايندگان مختلف در تمامي شهرهاي جهان ميباشد. در صورت تمايل لطفا رزومه کاري خود را به ما ارسال نماييد.

 

شرايط همکاري:

  • تمامي امور رسمي و اداري از سوي دفتر کانادا (نوبل) و بر اساس قوانين دولت کانادا و ايران انجام خواهد گرفت.
  • هزينه هاي پرداختي و حق الوکاله بصورت مستقيم به دفتر نوبل انجام خواهد گرفت .
  • قرارداد في مابين دفتر نوبل و متقاضي مهاجرت خواهد بود.
  • تمامي حقوق بازاريابي و و نمايندگي از سوي دفتر حقوقي نوبل رعايت خواهد گرديد.