با توجه به شرایط اقتصادی در کشور ایران و افزایش قیمت ارز, بدون شک ایجاد بیزنس در کشورهای توسعه یافته بخصوص بیزینس های موفق که توانایی سوددهی و چرخش مالی بالا دارند کار آسانی نیست. راهکار منطقی مشاوره و همکاری با تیم های بیزنس بومی که تسلط کامل به موقعیت هدف و قوانین تجاری دارند می باشد. تیم بیزنس نوبل همواره آماده همکاری با پروژه های سرمایه گذاری در زمینه های مختلف در کشور کانادا می باشد.اعتبار و کیفیت کاری ما بر اساس پروژه ها و رزومه کاری ماست.لیست زیر بخشی از فعالیت های ما در سالهای اخیر است, لازم به ذکر است که اطلاعات کامل بیزنس ها به خاطر Privacy Policy فقط در صورت درخواست ارائه داده می شود

North Vancouver,BC

ارزش بیزنس: 138,000 CAD

چرخش مالی: 70,000

 

Surrey,BC

ارزش بیزنس: 240,000 CAD

چرخش مالی: 135,000

 

North Vancouver,BC

ارزش بیزنس: 225,000 CAD

چرخش مالی: 110,000

 

North Vancouver,BC

ارزش بیزنس: 600,000 CAD

چرخش مالی: 350,000

 

Vancouver,BC

ارزش بیزنس: 250,000 CAD

چرخش مالی: 190,000

 

Surrey,BC

ارزش بیزنس: 2,230,000 CAD

چرخش مالی: 440,000