اگر ایتلس ندارید

اگر مدرک ایلتس ندارید

داشتن توانایی و مدرک زبان انگلیسی نه تنها موجب سهولت مسیر مهاجرت شده بلکه تاثیر چشمگیری در کیفیت زندگی مهاجرین در کشور کانادا دارد. یافتن و بهره بردن از فرصت های شغلی متنوع و ایجاد ارتباط با مردمان غیر ایرانی از امتیازات یادگیریست. هرچند بدیلیل مشکلات فراوان و شرایط خاص همه افراد قادر به کسب مدرک نیستند. 

اکسپرس انتری

امروزه متقاضیان, این مسیر رو بیشتر با نام سیستم اکپرس انتری میشناسند. مسیری که طی چهار سال گذشته سرو صدای زیادی به پا کرد.سیستم اکسپرس انتری چرخه رقابت بین متقاضیان مهاجرت از طریق نیروی کار ماهر و متخصص میباشد. متقاضیان پس از کسب امتیاز اولیه وارد چرخه رقابت شده و بالاترین امتیازات برای مصاحبه دعوت میشوند  .

ویزای تحصیلی و اقامت دائم کانادا

شما در صورت داشتن شرایط اخذ ویزای تحصیلی کانادا و دانشگاه ، قادر به اخذ ويزاى تحصيلى کشور کانادا هستید. پس از اتمام موفقیت آمیز دوره تحصیلی و اخذ مدرک از موسسات معتبر و یا تاییدیه رسمی اتمام دوره, متقاضی امکان درخواست و اقدام برای اخذ اقامت دائم را دارد . متقاضی در صورت داشتن امتیازات کافی بصورت مستقیم اقدام می شود.